Završen postupak prijema zahteva za legalizaciju

Završen postupak prijema zahteva za legalizaciju

Stručne službe Uprave gradske opštine Niška Banja okončale su proceduru prijema zahteva za ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata.

Po nalogu Načelnika Uprave Gradske opštine Niška Banja, a na osnovu zaključka sa radnog sastanka predstavnika grada Niša – gradonačelnika , gradskih većnika, predstavnika Uprave za imovinu i inspekcijske poslove, Uprave za planiranje i izgradnju, sa predsednicima i načelnicima svih gradskih opština, koji je održan 26.10.2016 godine, stručne službe Gradske opštine Niška Banja uključile su se u proces evidentiranja nezakonito izgrađenih objekata, u skladu sa Zakona o ozakonjenju objekata (“Sl. Glasnik RS“ br. 96/2015).

Proces evidentiranja je završen u zakonskom roku, spisak zaključen sa brojem 694, predat je Gradskoj Upravi Grada Niša