Uputstvo za izdavanje gradske karte za oslobađanje od plaćanja putarine

Uputstvo za izdavanje gradske karte za oslobađanje od plaćanja putarine

Protokolom o saradnji između JP „Putevi Srbije“ i Grada Niša, građanima opštine Niška Banja, omogućeno je da kao fizička lica, odnosno korisnici motornih vozila prve kategorije budu oslobođeni od plaćanja putarine za upotrebu dela deonica autoputa E-75 i E-80, odnosno svih relacija između sledećih naplatnih stanica: Niš jug, Niš sever, Niš istok i Niš Malča. Troškove ostvarene putarine, u skladu sa važećim uslovima, snosi Grad Niš.
Pravo na dobijanje Gradske karte ostvaruju i članovi porodičnog domaćinstva koji imaju prebivalište na adresi vlasnika vozila, pod uslovom da lice na koje glasi Gradska karta poseduje vozačku dozvolu.

Za podnošenje zahteva za izdavanje Gradske karte, u slučaju ispunjavanja gore navedenih uslova, potrebno je sledeće:
* Popunjen ONLINE OBRAZAC
* Fotokopija lične karte (za lične karte sa čipom, odštampani podaci) i fotokopiju lične karte vlasnika vozila u slučaju da zahtev podnosi član domaćinstva
* Odštampani podaci koji su sadržani u čipu saobraćajne dozvole
* Fotokopija vozačke dozvole podnosioca zahteva
* Fotografija, u boji, podnosioca zahteva, u jpg formatu, rezolucije 450x530px
Za sve dodatne informacije o uslovima izdavanja i korišćenja Gradske karte, kao i za pomoć prilikom podnošenja zahteva možete kontaktirati Gradsku opštinu Niška Banja, tel: 018/4548 130 svakog radnog dana od 07:30 do 15:30. Kontakt osoba: Dragana Žugić.