U TOKU PRIJAVLJIVANJE PENZIONERA ZA BESPLATAN BORAVAK U BANJAMA U SRBIJI

U TOKU PRIJAVLJIVANJE PENZIONERA ZA BESPLATAN BORAVAK U BANJAMA U SRBIJI

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2017. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija  do iznosa od 23.799,00 dinara. U jednoj od 25 srpskih banja, ove godine će otići oko 12.500penzionera.

U besplatnu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici, koji, osim penzije koja je niža od gore navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja, kao i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi gore navedeni iznos(preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31. 12. 2016. godine 1€ = 123,4723 dinara).

Pravo na korišćenje besplatne rehabilitacije imaju korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u poslednjih pet godina.

Novina od ove godine je još i to što će slepi penzioneri koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati i pratioca kome će boravak takođe biti besplatan.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Penzioneri koji žele da konkurišu za boravak u Niškoj, Lukovskoj, Prolom, Sijarinskoj ili Sokobanji, uz prijavu trebaju da dostave poslednji ček od penzije i medicinsku dokumentaciju, a potom stručna komisija pravi rang listu korisnika koji ispunjavaju uslove za besplatan boravak u banjama

Prijave na oglas mogu da se podnesu zaključno sa 15. martom 2017. godine.