TRINAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

TRINAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

TRINAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 07.03.2018. godine (sreda), sa početkom u 10 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I    R E D

1. Odluka o prestanku mandata Marije Popović odbornika Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmenama i dopunama odluke o držanju i zaštiti domaćih i egzotičnih životinja na području Gradske opštine Niška Banja;
4. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za rodnu ravnopravnost;

5. Odbornička pitanja i inicijative.