Šesta sednica Skupštine GO Niška Banja

Šesta sednica Skupštine GO Niška Banja

ŠESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 07.06.2021. godine (PONEDELjAK), sa početkom u 11:00 sati.
Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Grada Niša u ulici Nikole Pašića broj 24.

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa pete sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o određivanju područja za držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Gradske opštine Niška Banja;
4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
5. Usvajanje Strategije zapošljavanja za period 2021-2025;
6. Odbornička pitanje i inicijative.

 

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE

NIŠKA BANjA

Predsednik
dr Tomislav Kostić s.r.