Sednica Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona EU-Srbija

Sednica Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona EU-Srbija

Predstavnici Srbije i Evropske unije održali su 3. sednicu Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropska unija-Republika Srbija. Razgovarano je o primerima dobre prakse i načinima da se lokalni i pokrajinski nivo bolje pripreme za aktivnosti koje predstoje u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Branko Ružić je naglasio da se reformom javne uprave na republičkom i lokalnom nivou nastoji da u naš sistem ugrade principi i standarde u pružanju usluga građanima i obezbedi efikasnost administracije kakvu ima EU.

„Efikasna javna uprava je jedan od stubova proširenja, a lokalne samouprave su ključne i za reforme koje sprovodimo i za proces pridruživanja. U tom kontekstu je sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona važan, jer omogućava da se razmenimo iskustva koja će našim opštinama i gradovima omogućiti da lakše odgovore na izazove koje su pred nama“, rekao je ministar Ružić.

Dejan Jovanović, ko-predsedavajući ZKO Komiteta regiona EU-RS rekao je da je veoma važno da ideja o evrointegraciji dospe do svakog građanina na lokalu. Istovremeno, važno je uspostaviti saradnju između izabranih predstavnika lokalnih vlasti EU i lokalnih samouprava u Srbiji u cilju prenošenja najznačajnijih iskustava i prednosti, kojima EU raspolaže na planu tehničkih i administrativnih kapaciteta.

Šef Delegacije EU u Republici Srbiji Sem Fabrici izjavio je da je Komitet regiona jedna od najznačajnijih institucija u okviru Evropske unije i podvukao značaj održavanja konferencije, s obzirom na važnost učešća lokalnih samouprava u svim procesima koje sprovodi Evropska unija. On je dodao da se više od 70% evropskog zakonodavstva u suštini sprovodi na lokalnom nivou.

Ambasador Fabrici izrazio je nadu da će do kraja 2017. godine biti otvoreno još poglavlja, što će Delegacija EU u Srbiji podržati, i podsetio na govor predsednika Evropske komisije Žan Klod Junkera kada je najavio svoju posetu i podršku prijemu zemalja Zapadnog Balkana. Fabrici je istakao da su za proces pridruživanja svakako važna i finansijska sredstva i pomoć EU koja se može obezbediti kroz fondove pretpristupne pomoći, kako bi se proces pridruživanja Srbije EU što više olakšao.

Zajednički konsultativni odbor osnovan je 2014. i njegov zadatak je uspostavljanje dijaloga i saradnje između regionalnih i lokalnih vlasti u Srbiji, s jedne strane, i Komiteta regiona EU, s druge strane, kao i njihova priprema za učešće u radu Komiteta regiona EU nakon stupanja u članstvo EU.