Sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora pri Komitetu regiona Evropske unije

Sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora pri Komitetu regiona Evropske unije

Predsednik Gradske opštine Niška Banja, Dejan Jovanović, kopredsedavajući konsultativnog odbora pri Komitetu regiona Evropske unije,  biće domaćin sastanka srpskog dela Zajedničkog konsultativnog odbora komiteta regiona EU-RS u petak, 22. septembra 2017. godine,
Sastanku će prisustvovati državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak, rukovodilac Grupe za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Danica Stojanović, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, Đorđe Stanišić i ostali članovi i zamenici ZKO.

Tema sastanka biće priprema trećeg sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora (ZKO) Komiteta regiona EU-RS koji će se održati 24.11.2017.god u Novom Sadu, podela finansijskih troškova i logistička podrška.

Šta je Komitet regiona Evropske unije?
Komitet regiona EU osnovan je Ugovorom iz Mastrihta 1992. godine kao savetodavno telo EU koje čine predstavnici evropskih regiona i lokalnih vlasti.
Postoje dva osnovna razloga stvaranja Komiteta regiona – pošto najveći deo evropskog zakonodavstva, oko 70 % ima neposredan uticaj na regionalnom i lokalnom planu, to je od izuzetne važnosti da građani EU budu uključeni u izgradnju EU i da izabranim vlastima koje su najbliže građanima bude omogućeno da iznesu svoje stavove u postupku pripreme EU zakonodavstva.
Od svog osnivanja 1994. godine, Komitet regiona radi na tome da približi građane EU, a 2009. godine je Lisabonskim ugovorom pojačana prepoznatljivost i priznata uloga Komiteta regiona EU. Komitet se nalazi u Briselu, a danas ima 353 člana i isto toliko njihovih zamenika iz 28 država članica EU. To su izabrani predstavnici sa lokalnog i regionalnog nivoa – predsednici regiona, gradonačelnici i predsednici opština i drugi izabrani predstavnici regiona i gradova.