Prioritet Niške Banje oživljavanje turizma

Prioritet Niške Banje oživljavanje turizma

Gradska opština Niška Banja prva je od pet opština Niša koja je dobila novog predsednika. Posle 12 godina, na čelo ovog, pre svega turističkog mesta, umesto Zorana Vidanovića došao je Dejan Jovanović iz redova SNS-a. Jovanović je diplomirani ekonomista, koji je do nedavno bio predsednik odborničke grupe SNS-a u gradskom parlamentu.

Kako se očekivalo, novim odbornicima u svojoj opštini predočio je plan i program razvoja Banje u naredne četiri godine koji, moglo bi se reći, nije značajno drugačiji od programa njegovog predhodnika, ali ako ništa drugo, nadu u realizaciji onoga što planira, uliva činjenica da dolazi iz stranke koja je na proteklim izborima osvojila ubedljivu većinu i na nivou države i na nivou grada. Podrška stranke mogla bi da mu da značajan vetar u leđa i pomogne da Banju, konačno, trgne iz apatije.

Kako sam kaže, plan i program četvorogodišnjeg razvoja rađen je „na osnovu jedne duboke soft analize, ima podršku svih viših struktura grada i republike, prvenstveno se sastoji u razvoju turizma, zato što je banja turističko mesto“.

Niška Banja je spala na takve grane da kao samostalna opština ne bi mogla da opstane i samostalnost ćemo tražiti kada postanemo bogati. Sada ćemo gledati da se što više privijemo uz grad, a parlamentarnim vidovima borbe tražićemo što veća ovlašćenja za opštinu, jer nismo ovde samo da primamo platu već da imamo ovlašćenja, i da u skladu sa njima stvorimo normalan život žiteljima Niške Banje. Ono što će razlikovati prethodne godine je to da ćemo imati jako tesnu saradnju i prijatelje u gradu koji su spremni da podrže razvoj opštine Niška Banja, najavljuje Jovanović.

U ekspozeu koji je predočio banjskim odbornicima, najavio je formiranje i aktivno delovanje Informativnog centra za razvoj turizma. Zadatak centra biće da obezbeđuje propagandni i informativni materijal kojim se populariše potencijal Niške Banje na turističkom tržištu, usmerava i koordiniše delatnost privrednih subjekta i drugih organizacija na formiranju i plasmanu turističkih proizvoda, organizuju aktvnosti u cilju poboljšanja usluga u turizmu, podiže turističku svest i unapređenje životne sredine. Informativni centar imaće i zadatak da realizuje razne vrste vaspitno obrazovnih aktivnosti, priprema i organizuje razne kulturne i sportske manifestacije, prati i analizira kretanje na domaćem i inostranom tržištu.

Ciljevi koji opravdavaju formiranje ovog centra utemeljeni su na realnim potrebama opštine, povećanja turističkog prometa, korišćenje postojećih kapacitata, stvaranju uslova za potpuno objedinjavanje turističke ponude, za zajednički nastup na turističkim berzama, osmišljenija informativno-propagandna delatnost, održavanje dobrih odnosa sa Turističkom organizacijom Niša i Srbije i nadležnim Ministarstvom, stvaranje ambijenta interesnog povezivanja, regionalizacije turističke ponude, pre svega, u okviru Evro-regiona, stvaranje uslova za dalji razvoj domaćeg turizma, za značajnije brži izlazak Banje kao destinacije na međunarodnom tržistu, kaže Jovanović.

On planira da Opština Niška Banja u buduće ima sopstveni veb sajt, da se finalizuju radovi na kraljevoj vili u okviru koje bi se izgradila spomen soba u okviru turističke ponude. Plan mu je i izgradnja Etno centra u Banji sa radionicama etno kuhinje i starih zanata, formiranje vodičke službe, oživljavanje postojećih i izgradnja novih objekata u oblasti eko turizma kao preduslova za stvaranje sadržajnije turističke ponude.

Neophodno je organizovati i stalna istraživanje motiva turista i upoznavanje njihovih karakteristika i motiva u cilju segmentacije tržišta kako da priđemo svakoj grupi koja bi došla u Banju, smatra Jovanović.

Osim snažnijeg razvoja turizma, Jovanović namerava da se više pažnje posveti i razvoju preduzetništva pa u tom cilju najavljuje osnivanje Fonda za razvoj preduzetništva iz koga bi se finansirale edukacije preduzetnika, od prvih koraka za pokretanje sopstvene delatnosti do samog kraja. Nakon završenog kursa, kako najavljuje novi predsednik opštine, biće otvoren konkurs za najbolje projekte koji bi delimično ili u celosti bili finansirani od strane opštine ili grada.

Namera je i formiranje opštinskog Uslužno – informativnog centra koji bi se sastojao u tome da na pristupačnom mestu, u okviru opštine, građani na jednom mestu dobiju sve potrebne informacije koje se tiču matične službe i drugih potreba žitelja Banje.

Plan je i formiranje Zone unapređenog poslovanja, poput one u Nišu – Niška varoš, tako da i u centru Banje postoji oblik privatno-javnog partnerstva. Ovakav oblik partnerstva trebalo bi da pomogne u daljem regulisanju saobraćaja u centru banje, izgradnji i obnovi postojeće infrastrukture, a Zona bi omogućila da na malom prostoru turisti dobiju sve potrebne informacije i usluge. Finansiranje Zone unapređenog poslovanja realizovalo bi se na način da se deo od opštinskih i turističkih taksi ustupi udruženju, planira Jovanović.

Kao zadatak sebi i svojim saradnicima zadao je obezbeđivanje moderne, odgovorne i efikasne administacije koja mora biti servisno orjentisana prema svojim klijentima, usluge moraju da budu dostupne i prostorno i vremenski, da se pružaju u jednoj zgradi na jednom mestu.

Cene moraju biti prihvatljive, službenici ljubazni i motivisani, procedure jednostavne, a informacije jasne i razumljive, a u privrednom pogledu akcenat treba staviti na razvoj turizma, poljoprivrede i posebno trgovačkih objekta, navodi Jovanović.

Kako kaže, nije zaboravljen ni razvoj sela koja se naslanjaju na ovu opštinu i to tako što bi veći turistički promet sa sobom povukao i pokretanje i razvoj proizvodnje ekološke hrane.

Imaćemo projekte koji se zasnivaju na proizvodnji zdrave hrane i oživljavanje poljoprivredne proizvodnje, koja je ranijih godina potpuno zamrla, najavljuje Jovanović.

 

Izvor: NARODNE NOVINE