PETNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

PETNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

PETNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 16.12.2022. godine (PETAK), sa početkom u 11 sati.
Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja u Niškoj Banji, Sinđelićeva broj 3.

DNEVNI RED


 1. Usvajanje zapisnika sa četrnaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
 2. Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o trećoj izmeni Odluke o budžetu za 2022. godinu;
 3. A) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2023. godinu; B) Razmatranje i usvajanje kadrovskog plana za 2023. godinu;
 4. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JP Zavod za urbanizam za 2023. godinu;
 5. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Mediana“ za 2023. godinu;
 6. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Parking servis“ 2023. godinu;
 7. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JP Direkcija za izgradnju grada Niša za 2023. godinu;
 8. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Naissus“ Niš za 2023. godinu;
 9. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša za 2023. godinu;
 10. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Gorica“ za 2023. godinu;
 11. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Tržnica“ za 2023. godinu;
 12. Davanje prethodnog mišljenja na program rada Javnog preduzeća za stambene usluge „Niš stan“ za 2023. godinu;
 13. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Objedinjena naplata“ za 2023. godinu;
 14. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JP „Gradska stambena agencija“ za 2023. godinu;
 15. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Gradska toplana“ Niš za 2023. godinu;
 16. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena Niška Banja u nazivu sportskog udrženja: Boksersko udruženje Niška Banja;
 17. Odbornička pitanja i inicijative.

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik
dr Tomislav Kostić s.r.