Peti larvicidni tretman komaraca

Peti larvicidni tretman komaraca

Preduzeće „SANIT M&M“ iz Niša obaveštava da će dana 15.08.2016. godine obaviti peti larvicidni tretman komaraca na teritoriji Gradske opštine Niška Banja.

Suzbijanje larvi komaraca vršiće se duž priobalja reka Ostrovačke, Kunovičke, Kutinske, Jelašničke, Nišave od vikend naselja Ostrovica do naselja Brzi Brod, i mrtvaja kod Niške Banje.

Ekipe operativaca biće na terenu od 08:30 sati ujutru.

U slučaju ekstremno nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduju za obavljanje istog.

Za sve dodatne infomacije u vezi ovog tretmana građani se mogu obratiti preduzeću  „SANIT M&M“ na telefone 018/258-019 i 243-876.