OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 11.03.2019. godine (PONEDELjAK), sa početkom u 10 sati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I      R E D

1. Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o javnim priznanjima Gradske opštine Niška Banja;
3. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sport, kulturu i obrazovanje;
4. Odgovori na odbornička pitanja i inicijative;
5. Odbornička pitanja i inicijative.