Odbornici se odrekli dnevnice

Odbornici Skupštine gradske opštine Niška Banja usvojili su izveštaj o završnom računu za 2013. godinu, i složili se da su, iako je punjenje budžeta bilo slabije u odnosu na prethodne godine, ipak ispoštovali zacrtane planove. Ulaganje u infrastrukturu je, po rečima predsednika Skupštine mr Saše Jovanovića, trebalo da bude veće, ali je prema njegovim rečima bitno da nove organizacije tek predstoje, kao i ulaganje u razvoj banjskog turizma.

Održavanje kulturnih manifestacija i sportskih događaja po kojima je Gradska opština Niška Banja nadaleko poznata, u 2013. godini bilo je skromnije nego inače. Sličnu situaciju u rukovodstvu ove gradske opštine najvaljuju i za 2014, a sve u cilju racionalizacije opštinskog budžeta.

Odbornici skupštine Niške Banje, bili su složni i kada je humanost i solidarnost u pitanju. Imajući u vidu katastrofalne poplave i veliku nesreću koja je pogodila našu zemlju i ogromnu štetu koju su pretrpeli gradovi i naseljena mesta u zapadnoj i centralnoj Srbiji, svi odbornici, predsednici, članovi skupštinskih komisija, većnici i ostali zaposleni u Gradskoj opštini Niška Banja odrekli su se jedne dnevnice. Prikupljena sredstva viće uplaćena na račun Vlade Republike Srbije kao pomoć za sanaciju posledica od poplava.


Komentari su zatvoreni.