Obilazak trase nove turističke zone

Obilazak trase nove turističke zone

U okviru priprema za realizaciju PROJEKTNE IDEJE O FORMIRANjU NOVE TURISTIČKO-REKREATIVNE PONUDE KOJA POVEZUJE I OBJEDINjUJE RASPOLOŽIVE RESURSE I POTENCIJALE OPŠTINA: PANTELEJ I NIŠKA BANjA, uključujući inicijalne aktere: Institut „Radon“, Strelište u Malči, Vinski podrum „Malča“, Konjički klub u Niškoj Banji, Safari klub-Niš i druge zainteresovane učesnike sa programima iz oblasti turizma posebnih interesa, predsednik Skupštine Gradske opštine Niška Banja, Zoran Jovanović i predsednik Gradske opštine  Pantelej, Bratimir Vasiljević sa saradnicima,  obišlli su kompletan teren sa svim zainteresovanim i uključenim učesnicima iz javnog, privatnog i civilnog sektora.
Cilj obilaska je realno sagledavanje svih potrebnih intervencija i radova na terenu sa operativnom podelom zaduženja kako bi se postojeći potencijali povezali i stavili u funkciju objedinjene ponude posetiocima i rekreativcima na početku letnje odnosno turističke sezone.
Reč je o zajedničkom nastojanju da se bez dodatnih ulaganja ili sa minimalnim intervencijama, kroz tekuće poslovne aktivnosti, uzajamnim dopunjavanjem i prožimanjem delatnosti svih učesnika, unapredi ovo područje kao zanemarena i nedovoljno iskorišćena prirodna spona dve opštine, koja bi se potencijalno, kao jedinstvena celina, mogla učiniti turistički atraktivnom, sa brojnim sportsko-rekreativnim i drugim programima i praktičnom nadogradnjom dosadašnje ponude koju pojedinačno pružaju.