Obaveštenje

Obaveštenje

O B A V E Š T E Nj E

Gradska opština Niška Banja, raspisala je oglas za davanje lokacija za postavljanje kioska na javnim površinama na teritoriji Niške Banje, putem javnog nadmetanja.
Zbog objektivnih razloga postupak se prekida.
Licitacija zakazana za 29.03.2016. godine se odlaže.
Novi termin će biti naknadno određen i svi zainteresovani će biti blagovremeno obavešteni.
Sva bliža obaveštenja u vezi novonastale situacioje mogu se dobiti u upravi Gradske opštine Niška Banja neposredno ili telefonom na brojeve: 018 45 48 130, 45 48 108, 062 801 43 01 i 062 801 42 80.

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA