Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1-6/2015-05

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku  javne nabavke  male vrednosti br. 1-6/2015-05

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012)

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANJA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANJA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti
dobra, električna energija
br. 1-6/2015-05

Predmet javne nabavke – dobra, električna energija.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000, električna energija.
Ukupno je primljeno 2 (dve) ponude.
Najviša ponuđena cena: 10,78 dinara, po jedinici mere, kw.
Najniža ponuđena cena: 9,90 dinara, po jedinici mere, kw.
Najniža ponuđena cena izabranog ponuđača: 9,90 dinara, po jedinici mere.
Ugovorena vrednost: 476.000,00 dinara bez PDV, 572.000 dinara sa PDV.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:najniža ponuđena cena.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 05.06.2015. godine.
Ugovor je zaključen dana 17.06.2015. godine.
Izabrani ponuđač: EPS Snabdevanje d.o.o. Carice Milice br.2, Beograd.
Ugovor je zaključen na period od godinu dana od dana potpisivanja.