OBAVEŠTENjE O MERAMA ZA SPREČAVANjE NASTANKA I ŠIRENjA INFEKCIJE IZAZAVANE KORONA VIRUSOM KOD ZAPOSLENIH I KORISNIKA USLUGA GO NIŠKA BANjA

OBAVEŠTENjE O MERAMA ZA SPREČAVANjE NASTANKA I ŠIRENjA INFEKCIJE IZAZAVANE KORONA VIRUSOM KOD ZAPOSLENIH I KORISNIKA USLUGA GO NIŠKA BANjA

Gradska opština Niška Banja je dana 15. marta 2020. godine donela plan mera o zaštiti zaposlenih i korisnika usluga GO Niška Banja:

Preduzeće se mere za dezinfekciju službenih prostorija, tako što će se obezbediti sredstva za dezinfekcuju. Obezbediće se u svakoj zgradi po jedno mesto za pranje i dezinfekciju ruku.
Svaki zaposleni biće upoznat sa opštim merama koje treba da preduzme za samozaštitu od nastanka i širenja infekcije radi odgovornog ponašanja i kolegama sa kojima deli kancelariju.
Zabranjuju se sve posete na radnom mestu. Komunikaciju obavljati telefonskim putem ili elektronskom poštom.
Uvešće se preraspodela radnog vremena kako bi se smanjio broj zaposlenih koji u istom trenutku dele jednu kancelariju.
Redukovaće se rad sa strankama na sledeći način:
PODNOŠENjE ZAHTEVA – PRIJAVA KOMUNALNOJ INSPEKCIJI vršiće se isključivo putem telefona 018/45 48 108 i 45 48 130 i elektronske pošte: ksalavisa@gu.ni.rs
PODNOŠENjE ZAHTEVA PROFESIONALNIH UPRAVNIKA vršiće se isključivo putem telefona 018/45 48 108 i 45 48 130 i elektronske pošte: ksinisa@gu.ni.rs
Svi upravnici stambenih zgrada dobiće uputstvo o merama sprečavanja širenja infekcija na mejlove koje su dostavili prilikom registracije stambenih zgrada.
UVODI se CALL-CENTAR za hitne pozive starih i iznemoglih lica koja žive u samačkim domaćinstvima. Broj telefona: 018 45 48 108 i 45 48 130
Podnošenje zahteva za BESPLATNU PRAVNU POMOĆ nije više moguće lično u kancelariji već samo putem podnesaka preko pošte ili na mejl adresu: cgordana@gu.ni.rs
PODNOŠENjE ZAHTEVA PREDUZETNIKA moguće je isključivo putem podnesaka preko pošte, mejlom: kslavisa@gu.ni.rs i putem telefona 018/45 48 108 i 45 48 130

PODNOŠENjE PREDSTAVKA GRAĐANA RESORNIM VEĆNICIMA I PREDSEDNIKU OPŠTINE moguće je putem telefona 018/45 48 108 i 45 48 130, putem mejla goniskabanja@gmail.com ili podneskom preko pošte.
ZA SEOSKA PODRUČJA I ZA ROMSKA NASELjA sa teritorije Gradske opštine Niška Banja biće obavezni predsednici Saveta građanja da mere sprečavanja nastanka širenja infekcija a koje je izdao Institut za javno zdravlje Niš istaknu na vidljivim mestima u selima i romskim naseljima.
Gradska opština Niška Banja imaće MOBILNO VOZILIO SA VOZAČEM ZA HITNE IZLASKE NA TEREN.
Do daljeg se stopiraju putovanja povodom stručnih usavršavanja kao i okržavanja javnih tribina.
Do daljeg se otkazuuje kombi vozilo za prevoz udruženja građanja i sportskih udruženja.

OVLAŠĆENO LICE ZA KONTAKT SA JAVNIM PREDUZEĆIMA je član Veća Miloš Milenković, broj telefona: 064 833 08 47

KORDINATOR ZA SARADNjU SA KRIZNIM ŠTABOM GRADA NIŠA je je član Veća Ljubiša Stanković, broj telefona: 064 833 08 45

COVID-19 – Ministarstvo zdravlja (http://covid19.rs/)

PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA, DEJAN JOVANOVIĆ