O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru-usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000, br. 2-5/2017-04/1

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru-usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000,  br. 2-5/2017-04/1

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 )
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru

u postupku javne nabavke male vrednosti
usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000,
br. 2-5/2017-04/1
Predmet javne nabavke – usluge.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki ORN: usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge 55310000.
Predmet nabavke je oblikovan u 4 (četiri) partije:
Partija 1: Nacionalna kuhinja
Partija 2: Pečenja
Partija 3: Posna kuhinja
Partija 4: Ketering.
Ukupno je primljeno 3 (tri) ponude ponuđača:
1.D.O.O Gurmanoava tajna iz Niške Banje, ul. Mojsija Mihajlovića Tošketa br. 19,
2.Restoran „Stadion“ iz Niša, ul. Devete brigade bb i
3.UR Biser iz Niša, ul. Koste Stamenkovića 1.
Ugovorena vrednost:
Partija 1: Nacionalna kuhinja: 416.600,00 dinara bez PDV, 500.000,00 dinara sa PDV, izabrani ponuđač D.O.O Gurmanoava tajna iz Niške Banje, ul. Mojsija Mihajlovića Tošketa br. 19,
Partija 2: Pečenja: 148.000,00 dinara bez PDV, 178.000,00 dinara sa PDV, izabrani ponuđač Restoran „Stadion“ iz Niša, ul. Devete brigade bb,
Partija 3: Posna kuhinja: 166.000,00 dinara bez PDV, 200.000,00 dinara sa PDV, izabrani ponuđač Restoran „Stadion“ iz Niša, ul. Devete brigade bb,
Partija 4: Ketering: 83.300,00 dinara bez PDV, 100.000,00 dinara sa PDV, izabrani ponuđač Restoran „Stadion“ iz Niša, ul. Devete brigade bb.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:najniža ponuđena cena.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 13.03.2017. godine.
Ugovor je zaključen dana 21.03.2017. godine.
Ugovor je zaključen na period do 31.12.2017. godine.