NIŠKA BANJA BEZBEDNA BANJA

NIŠKA BANJA BEZBEDNA BANJA

Gradska opština Niška Banja u saradnji sa Policijskom upravom Niš realizuje projekat „NIŠKA BANjA BEZBEDNA BANjA“ uz finansijsku podršku OEBS-a u Republici Srbiji.

Svrha projekta je stvaranje bezbedne sredine, unapređenje saradnje policije sa lokalnom samoupravom i građanima kao i povećanje poverenja građana u policiju.

Predviđene aktivnosti projektom se realizuju od 24.08. do 24.11.2015. godine. U cilju edukacije građana predviđena je organizacija akcije Druženje sa građanima, informisanje građana o zaštiti imovine i kreativna radionica za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovnih škola.

Akcija druženja sa građanima održaće se 25.09.2015. godine na platou kod fontane u Niškoj Banji u periodu od 12:00 do 14:00 sati.

Svi zainteresovani građani će moći i da se upoznaju sa radom jedinica i pokaznim vežbama saobraćajne policije, žandarmerije, interventne jedinice i sa svom raspoloživom tehničkom opremom i vozilima prisutnih jedinica Policijske uprave Niš.

zajedno-do-bezbednije-zajednice