Legalizacija do kraja novembra

Legalizacija do kraja novembra

Građani koji do sada nisu podneli zahtev za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, imaju priliku da to učine do 27. novembra 2016. godine.

Zahtev za evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata građani mogu preuzeti i popunjen predati na pisarnici GO Niška Banja svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati.

Ovo je poslednja šansa da se pod najpovoljnijim uslovima koji važe u zadatom roku  izvrši legalizacija, nakon čega bespravna gradnja neće biti tolerisana.