Konkurs za izbor učenika generacije, najboljeg studenta i sportiste u 2020. godini

Konkurs za izbor učenika generacije, najboljeg studenta i sportiste u 2020. godini

Na osnovu člana 50. Statuta gradske opštine Niška Banja („Sl.list Grada Niša br. 89/2019 – prečišćeni tekst), Zaključka Veća gradske opštine Niška Banja broj 70/2-2020-03, Konkursa raspisanog dana 08.12.2020. godine i Zaključka Komisije br. 262/1-2020-03, Komisija za izbor najboljih učenika, studenata i najboljeg sportiste objavljuje:

IZMENE KONKURSA
ZA IZBOR NAJBOLjIH UČENIKA (OSNOVNIH, SREDNjIH ŠKOLA) ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU, KAO I STUDENATA SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

I Shodno merama koje su preduzimane u cilju sprečavanja i suzbijanja „COVID 19“ i činjenici da u 2020. godini, nije realizovan veliki broj takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete raspisuje se:

KONKURS ZA IZBOR UČENIKA GENERACIJE OSNOVNIH ŠKOLA

SA TERITORIJE GO NIŠKA BANjA I

NAJBOLjIH STUDENATA SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI GO NIŠKA BANjA

I

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJEG SPORTISTE

SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI GO NIŠKA BANjA ZA 2020. GOD.

 

KONKURS JE OTVOREN do 23. 12 2020.

Telefoni za informacije 4548-108 ili 4548-130

Osoba za kontakt: Gordana Colić

 

KOMISIJA ZA IZBOR NAJBOLjIH UČENIKA, STUDENATA
I NAJBOLjEG SPORTISTE

 

PREDSEDNIK

Igor Pavlović