KONKURS

KONKURS

Na osnovu člana 47 Statuta Gradske opštine Niška Banja (Sl. list Grada Niša“ broj 124/2008) i Zaključka Veća Gradske opštine Niška Banja broj: 67/5-2018-03 od
07. 12 2018. godine. Gradska opština Niška Banja objavljuje:

KONKURS

ZA IZBOR NAJBOLjEG UČENIKA (OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA) ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU, STUDENTA UNIVERZITETA KOJI SU U ŠKOLSKOJ 2017/2018 GODONI DIPLOMIRALI NA OSNOVNIM STUDIJAMA, KAO I NAJBOLjEG SPORTISTU U 2018 GODNI, SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA.

KONKURS JE OTVOREN
od 11. do 21. 12. 2018.

Bliže informacije i konkursna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama
Gradske opštine Niška Banja u vremenu od 11:00 do 15:00 časova.

Telefoni za informacije 4548-108 ili 4548-130

Osoba za kontakt: Jovan Jovanović

KOMISIJA ZA IZBOR NAJBOLjIH UČENIKA I SPORTISTA

PREDSEDNIK
Žarko Milošević, sr