Druga sednica Skupštine GO Niška Banja

Druga sednica Skupštine GO Niška Banja

DRUGA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA zakazana je za 02.09.2020. godine (SREDA), sa početkom u 11 sati.
Sednica će se održati u zgradi Instituta Niška Banja – Radon (amfiteatar).

D N E V N I       R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa konstitutivne sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Obrazovanje komisije za Administrativna i mandatno – imunitetska pitanja;
3. Izbor zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
4. Izbor predsednika, zamenika predsednika Gradske opštine Niška Banja i članova Veća Gradske opštine Niška Banja- Polaganje zakletve;
5. Odluka o potvrđivanju mandata odbornika – Polaganje zakletve;
6. Odbornička pitanje i inicijative.