ČETRNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

ČETRNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

ČETRNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 15.11.2022. godine (UTORAK), sa početkom u 12 sati.
Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja, u ulici Sinđelićeva broj 3.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa trinaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Usvajanje Odluke o drugoj izmeni Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2022. godinu;
3. Odbornička pitanja i inicijative.

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik

dr Tomislav Kostić s.r.