Bazar zdravlja 2016 (foto)

Bazar zdravlja 2016 (foto)

Ovogodišnji treći bazar zdravlja organizovao je Dom zdravlja Niš u saradnji sa GO Niška Banja i Crvenim krstom. Zdravstveni radnici Doma zdravlja Niš su na pet punkta pružili preko 500 zdravstvenih usluga.

Direktor Doma zdravlja Niš doc. dr Milorad Jerkan naglasio je da je osnovni cilj Bazara zdravlja promocija zdravlja i zdravih stilova života, kao i smanjenje broja novoobolelih i broja umrlih od masovnih nezaraznih bolesti. Na Bazaru zdravlja radilo se merenje krvnog pritiska, merenje nivoa šećera u krvi, određivanje procenta masne mase u organizmu, određivanje BMI, podela saveta u vezi pravilne ishrane sportista, podela edukativnog materijala uz stručne savete lekara vezane za zdravlje i zdrave stilove života.

Predsednik GO Niška Banja Dejan Jovanović i predstavnici Crvenog Krsta bili su odlični domaćini i svojom organizacijom i gostoprimstvom dali dobar primer za naredne Bazare koji će se održati u ostalim Gradskim opštinama Grada Niša.