Banjske vode – veliko bogatstvo Srbije i Bugarske

Predstavnici gradske opštine Niška Banja boravili su ovog vikenda u bugarskoj opštini Dolna Banja kako bi zajedno sa predstavnicima ove opštine i profesorima Fakulteta šumarstva iz Sofije radili na projektu „Izvor mineralne vode – izvor zdravlja i blagostanja“.

Reč je o projektu koji će omogućiti da dve pomenute banje, ali i celokupan pogranični region dobiju sveobuhvatnu studiju o kvalitetu i kvantitetu mineralnih voda.

Zahvaljujući ovom projektu biće utvrđeni i kapaciteti banja i velnes centara u pograničnom regionu, a potencijalni investitori biće upoznati sa mogućnostima za izgradnju turističkih objekata u blizini izvorišta.

Na skupu u Dolnoj Banji predstvljeni su rezultati istraživanja termalnih i mineralnih izvorišta koja se nalaze zapadnoj Bugarskoj, a uskoro će biti predstavljeni i rezultati istraživanja mineralnih izvorišta sa područja jugoistočne i centralne Srbije.

Docent Krasimira Staneva sa Fakulteta šumarstva iz Sofije istakla je da su analize izvorišta u Bugarskoj i Srbiji pokazale da ovo područje Balkana ima izuzetno kvalitetne mineralne i termomineralne vode. Analizom je bilo obuhvaćeno 30 izvorišta na različitim lokacijama i analiza je pokazala veliki hidropotencijal ovog regiona.

„Osim velikog hidropotencijala, izvorišta odlikuje i izuzetan kvalitet voda. Primera radi u Dolnoj Banji, imamo izvorište sa vodom čija je temperatura 73 stepeni celzijusa, što je izvor sa najtoplijom vodom u Evropi. Analiza sedam izvora u Vrnjačkoj Banji pokazala je da je njihova voda po sastavu slična onoj u u Karlovim Varima, svetski poznatom češkom lečilištu“, naglasila je Staneva.

Stojan Dinev, ekspert za razvoj SPA turizma istakao je da se mogućnosti za razvoj izvorišta nedovoljno koriste zbog nedovoljno para za izgradnju turističkih sadržaja, saobraćajne infrastrukture i manjka urbanističkih planova.

Prema rečima predsednika Gradske opštine Niška Banja Zorana Vidanovića projekat „Izvor mineralne vode – izvor zdravlja i blagostanja“ poboljšaće kvalitet turističke ponude Niške Banje.

„Ovaj projekat će nam pomoći da maksimalno koristimo ono što je bazično za svaku banju, a to je lekovita mineralna voda. Verujem da će ovo će biti samo prvi u nizu projekata koje ćemo zajedno realizovati sa Opštinom Dolna Banja“, izjavio je Vidanović.

Projekat „Izvor mineralne vode – izvor zdravlja i blagostanja“ finansira sa nešto više od 165.000 evra Evropska unija kroz program Prekogranične saradnje Bugarske i Srbije.

 

GO Niška Banja
GO Niška Banja
GO Niška Banja
GO Niška Banja
GO Niška Banja
GO Niška Banja

Komentari su zatvoreni.