Konkurs za izbor najboljeg učenika, studenta i sportiste

Konkurs za izbor najboljeg učenika, studenta i sportiste

Na osnovu člana 47 Statuta Gradske opštine Niška Banja (Sl. list Grada Niša“ broj 124/2008) i Zaključka Veća Gradske opštine Niška Banja broj: 93/2-2015-03 od
30. 11 2015. godine. Gradska opština Niška Banja objavljuje:

KONKURS

ZA IZBOR NAJBOLjEG UČENIKA (OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA) ZA ŠKOLSKU 2014/2015 GODINU, STUDENTA UNIVERZITETA KOJI SU U ŠKOLSKOJ 2014/2015 GODONI DIPLOMIRALI NA OSNOVNIM STUDIJAMA, KAO I NAJBOLjEG SPORTISTU U 2015 GODNI, SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA.

KONKURS JE OTVOREN od 07. do 17. 12 2015.

Bliže informacije i konkursna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama
Gradske opštine Niška Banja u vremenu od 11:00 do 15:00 časova.

Telefoni za informacije 4548-108 ili 4548-130

Osoba za kontakt: Jovan Jovanović