21. Sednica Skupštine GO Niška Banja

21. Sednica Skupštine GO Niška Banja

 

DVADESETPRVA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA zakazana je 17.12.2015. godine (ČETVRTAK), sa početkom u 10:00 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I      R E D

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesete sednice Skupštine gradske opštine Niška Banja;
2. Usvajanje Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2016. godinu;
3. Davanje prethodnog mišljenja na Plan generalne regulacije područja gradske opštine Niška Banja – treća faza;
4. Davanje saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom JP „Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“ za 2016. godinu;
5. Odgovori na odbornička pitanja i inicijative;
6. Odbornička pitanja i inicijative.