22. Sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

22. Sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

 

DVADESETDRUGA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA  održaće se u petak, 04.03.2016. godine  sa početkom u 10:00 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila Jela“).

D N E V N I        R E D

1.Usvajanje zapisnika sa dvadesetprve sednice Skupštine gradske opštine Niška Banja;
2. Usvajanje Odluke o izmenama odluke o organizaciji gradske opštine Niška Banja;
3.Donošenje rešenja o razrešenju članova stalnog sastava Opštinske izborne komisije gradske opštine Niška Banja i donošenje rešenja o imenovanju stalnog sastava Opštinske izborne komisije gradske opštine Niška Banja;
4.Usvajanje zaključka o pokretanju inicijative za izmenu plana generalne regulacije područja gradske opštine Niška Banja- prva i druga faza;
5.Davanje prethodnog mišljenja na Plan detaljne regulacije priključnog dalekovoda 110 kw na trafostanicu 110/10 kv „Niš 5“ u Nišu;
6. Odgovori na odbornička pitanja i inicijative;
7. Odbornička pitanja i inicijative.