Gradska opština Niška Banja završila je sve poslove oko pripreme i predaje projekata koji imaju za cilj razvoj komunalne i turističke infrastrukture, smanjenje nezaposlenosti i siromaštva i stvaranje boljih uslova za život svih meštana banjske opštine. Za sredstva različitih državnih ustanova i evropskih fondova, Niška Banja je ove godine konkurisala sa deset projekata čija je ukupna vrednost oko dva i po miliona evra. Svi projekti se nalaze u fazi odobravanja, a u opštini Niška Banja veruju da će najveći broj njih dobiti „zeleno svetlo“.

„Činjenica da smo u prethodne tri godine uspeli da veoma uspešno realizujemo projekte čija je vrednost preko dva i po miliona evra daje nam za pravo da verujemo da će značajan deo projekata koje smo ove godine pripremili biti i odobren. Najveće nade polažemo u projekat kojim će biti nastavljena izgradnja komunalne i turističke infrastrukture na području opštine Niška Banja, ali posmatrano u celini, projekti su raznovrsni i raznorodni i svaki od njih može da da brojne pozitivne efekte“, izjavio je predsednik Gradske opštine Niška Banja Zoran Vidanović.

Projekti će uglavnom biti realizovani tokom 2012. godine, ali će se na pojedinim od njih raditi i tokom 2013. i 2014. godine. Obavezno novčano učešće u projektima, opština Niška Banja obezbeđuje delom izdvajanjem iz budžeta, ali dobrim delom tako što opštinski službenici koji realizuju projekat ne ostvaruju dodatnu zaradu, već se njihova redovna primanja računaju kao deo učešća. Obavezno učešće u pojedinim projektima opština Niška Banja obezbedila je i realizacijom projekata u prethodnih nekoliko godina.

———————————————

„Dečiji osmeh“

Donator: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalna služba za zapošljavanje

Ukupan budžet: 5.038.172,60

Učešće opštine: 470.000

Godina realizacije: 2012.

Trajanje: 6 meseci

Cilj: Osnovni cilj projekta je obezbeđivanje kvalitetnog i bezbednog prostora za igru i rekreaciju, pre svega mlađe populacije, ali i ostalih koji su zainteresovani da se rekreativno bave sportom, kao i zaštita i obnavljanje postojeće sportske i zabavne infrastrukture od propadanja.

Rezultati: Izgradnja novih terena i izgradnja novih zabavnih parkova, rekonstrukcija postojećih terena, upošljavanje 20 radnika na izgradnji i održavanju terena.

————————————————-

„Malo pažnje, puno srce“

Donator: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalna služba za zapošljavanje

Ukupan budžet: 4.959,633,14

Učešće opštine: 470.000,00

Godina realizacije: 2012.

Trajanje: 6 meseci

Cilj: Cilj projekta je smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, poboljšanje i unapređenje kvaliteta života starih ljudi. Posao gerontodomaćica obavljaće 20 lica isključivo sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u cilju smanjenja nezaposlenosti.

Rezultati: Produženje životnog veka, unapređenje kvaliteta života starih ljudi, otvoreni vid zdravstvene zaštite, informisanost građana o pravima u socijalnoj zaštiti, zaposlenje 20 gerontodomaćica na neodređeno vreme.

————————————————-

„Finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja“

Donator: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalna služba za zapošljavanje

Ukupan budžet: 12.000.000,00

Učešće opštine: 3.000.000,00

Godina realizacije: 2012.

Trajanje: 6 meseci

Cilj: Podsticaj zapošljavanja i prevencija nezaposlenosti, promocija i ogranizovanje javnih radova, podsticaj zapošljavanja mladih, unapređivanje socijalne inkluzije i jednakog pristupa tržištu rada, stvaranje uslova za socijalnu inkluziju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i raseljenih lica, Roma i korisnika materijalnog obezbeđenja.

Rezultati: Sprovedeni javni radovi u oblasti socijalnih, humanitarnih i drugih delatnosti, obnavljanje javne infrastrukture i zaštite životne sredine. Pravo učešća u postupku organizovanja javnih radova imaće javne ustanove, privredna društva, preduzetnici, zadruge, društvene organizacije, udruženja građana. Ovom merom će privremeno biti angažovano minimalno 120 lica.

————————————————-

„Uređenje „Stare banje“, Sićevačke i Jelašničke klisure i čišćenje divljih deponija na teritoriji opštine“

Donator: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalna služba za zapošljavanje

Ukupan budžet: 5.038.172,60

Učešće opštine: 470.000,00

Godina realizacije: 2012.

Trajanje: 6 meseci

Cilj: Osnovni cilj projekta je očuvanje životne sredine i prirode, unapređenje kvaliteta života i stvaranje uslova za razvoj turizma

Rezultati: Nakon implementacije projekta i njegove evaluacije, uz saglasnost predstavnika lokalne samouprave i ostalih učesnika u kreiranju poltike lokalne samouprave, izmena pravne regulative koja se donosi na nivou opštine kako bi se ovakav oblik zaštite životne sredine i prirode najugroženijim područjima inkorporirao u opštinske odluke sa jasno definisanim budžetom.

————————————————-

„Izgradnja mini golf terena sa svetlosnim efektima“

Donator: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor turizma

Ukupan budžet: 2.832.000,00

Učešće opštine: 432.000,00

Godina realizacije: 2012.

Trajanje: 6 meseci

Cilj: Promocija korišćenja obnovljivih izvora energije, podizanje svesti građana o mogućnostima korišćenja obnovljivih izvora energije i poboljšanje uslova života na konkretnom primeru, promovisanje opštine kao „energetski efikasne“ i „zelene“ opštine

Rezultati: Podrška razvoju održivog turizma povećanjem nivoa opremljenosti i stvaranjem uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga.

————————————————-

„Očuvanje tradicionalne hrane i nematerijalne kulturne baštine u cilju lokalnog ekonomskog razvoja“

Donator: Evropska komisija –Program jugoistočne Evrope

Ukupan budžet: 981.750 evra

Učešće opštine: 38.242 evra

Godina realizacije: 2012., 2013. i 2014. godine

Trajanje projekta: 24 meseca

Cilj: Promocija lokalne gastronomije i jedinstven kvalitet proizvoda, pomoć preduzetništvu u očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa, poboljšanje atraktivnosti regiona i gradova, uzimajući u obzir isticanje kulturnih dobara kao dodatni resurs za lokalni razvoj

Rezultati: Poboljšanje zdravstvenih navika, posebno kod dece. Bolje razumevanje drugih kultura i stvaranje uslova za razvoj preduzetništva i gastronomije. Elektronska baza svih starih kulinarskih recepata jugoistočne Evrope. Povezivanje folklornih grupa i igrača iz jugoistočne Evrope i održavanje zajedničkih etno-festivala.

————————————————-

„Jačanje kapaciteta uprave GO Niške Banje za pristupanje Srbije Evropskoj uniji“

Donator: LEDIB program – vlada Kraljevine Danske

Ukupan budžet: 2.100.500,00

Učešće opštine: 600.500,00

Godina realizacije: 2012.

Trajanje: 4 meseca

Cilj: Podizanje kapaciteta predstavnika uprave, javnih preduzeća i NVO za evropske integracione procese, promovisanje evropskih vrednosti u Srbiji kroz institucije EU, Formiranje projektnog tima i upravljanje projektnim ciklusom izgradnje regionalne i poslovne infrastrukture (IPA – 3)

————————————————-

„Jačanje teritorijalne kohezije i konkurentnosti prekograničnog regiona Niške Banje – Zemen, kroz revitalizaciju javnih objekata, poboljšanje infrastrukture i dostupnosti“

Donator: Evropska komisija – susedski program Republike Bugarske i Srbije – IPA

Ukupan budžet: 1.000.000 evra

Učešće opštine: 67.500 evra

Godina realizacije: 2012., 2013. i 2014.

Trajanje: 24 meseca

Cilj: Opšti cilj projekta je jačanje teritorijalne kohezije i konkurentnosti prekograničnog regiona Niške Banje – Zemen kroz unapređenje infrastrukture. Razvijanje čvršće saradnje partnera u rasponu unapređenja prekograničnog stanja saobraćajne infrastrukture orijentisan ka boljem kvalitetu životne sredine i pristupačnosti, povoljnijeg okruženja za lokalne građane i investitore.

Rezultati: Četiri solarna energetski nezavisna autobuska stajališta u Niškoj Banji. Popločan trg, rekonstruisane staze zdravlja i postavljena koncertna bina u Niškoj Banji. Stvorena pozitivna ekonomska i društvena klima u prekograničnom regionu kroz poboljšanje saobraćajne komunikacije i usluge.

————————————————-

„Razvojna saradnja u radu, obrazovanju i sportu u Susedskom programu Republike Bugarske i Republike Srbije“

Donator: Evropska komisija – susedski program Republike Bugarske i Srbije – IPA fond

Ukupan budžet: 192.258 evra

Učešće opštine: 12.548 evra

Godina realizacije: 2012. i 2013.

Trajanje: 12 meseci

Cilj: Poboljšanje obrazovnog i zdravstvenog stanja mladih zasnovanog u Susedskom programu EU na strateškim prioritetima ekonomije zasnovane na znanju kroz organizovanje zajedničke obuke i korišćenjem razmene najboljih praksi i ekspertize uključujući primenu i pristup sportske filozofije.

Rezultati: Poboljšanje ambijenta za razvoj odnosa u Prekograničnom programu i razmena e-znanja, obogaćenje znanja o pristupima za unapređenje obrazovanja i zdravstvenog stanja mladih, operatvno opremljen Susedski forum sa administrativnim funkcijama, objavljivanje priručnika sa najboljim praksama na dva jezika.

————————————————-

„Izvor mineralne vode – izvor zdravlja i zadovoljstva“

Donator: Evropska komisija – susedski program Republike Bugarske i Srbije – IPA fond

Ukupan budžet: 188.465 evra

Učešće opštine: 6.767 evra

Godina realizacije: 2012. i 2013.

Trajanje: 12 meseci

Cilj: Jačanje saradnje u pograničnom regionu poboljšanjem korišćenja i upravljanja mineralnim vodama

Rezultati: Identifikovani medicinsko-biološki i medicinsko-socijalni preduslovi za razvoj banjskog turizma u pograničnom regionu. Usaglašeni i integrisani programi okružnih i opštinskih planova u vezi sa korišćenjem mineralne vode u Susedskom pograničnom regionu. Predstavljanje najbolje raspoložive prakse za puno iskorišćenje mineralne vode „BSVT“ investitorima. Poboljšane veštine učenika i zaposlenih u oblasti „BSVT“, poboljšane kvalifikacije, poboljšan kvalitet usluga i proizvoda koje nudi.