Društvene delatnosti

Obrazovanje

Na teritoriji Gradske opštine Niška Banja predškolsko obrazovanje odvija se u vrtiću „Biser“ koji je deo predškolske ustanove „Pčelica“.

Osnovno obrazovanje na teritoriji gradske opštine Niška Banja odvija se u tri škole. Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ u Niškoj Banji ima isturena četvororazredna odeljenja u Prvoj Kutini i u naselju Nikola Tesla. Osnovna škola „Đura Jakšić“ u Jelašnici ima istureno osmorazredno odeljenje u Donjoj Studeni i četvororazredno odljenje u Čukljeniku. Osnovna škola u Sićevu „Dušan Tasković Srećko“ ima istureno osmorazredno odeljenje u selu Ostrovica i četvororazredno odeljenje u naselju Ostrovica.

Stanovnici gradske opštine Niška Banja visokoškolsko obrazovanje stiču prevashodno na Univerziteta u Nišu, koji u svom sastavu ima 13 fakulteta. U Nišu su locirane i sve srednje škole.

Socijalna zaštita

Gradska opština Niška Banja u ovoj oblasti neposredno sarađuje sa Centrom za socijalni rad „Sveti Sava“ u Nišu, koji je materijalno i kadrovski opremljen za pružanje širokog spektra usluga u ovoj oblasti. U okviru Skupštine opštine GO Niška Banja radi komisija za socijalna pitanja čiji je zadatak da izučava socijalno stanje građana i da u skladu sa mogućnostima opštine pruža pomoć najugroženijim porodicama i pojedincima. Osnovni prioritet u radu komisije su deca i omladina, osobe sa invaliditetom i posebnim potrebama, stara i marginalizovana lica, kao i nezaposlena lica.

Zdravstvena zaštita

Na teritoriji Gradske opštine Niška Banja građani ostvaruju zdravstvenu zaštitu u četiri zdravstvene stanice – u Niškoj Banji, Jelašnici, Sićevu i Prvoj Kutini, i u zdravstvenoj stanici u Ostrovici koja radi dva puta nedeljno. U Niškoj Banji funkcionišu i punktovi hitne pomoći i kućne nege. Za potrebe bolničkog lečenja i specijalističkih pregleda građani mogu da koriste i specijalističke ambulante kardiologije, reumatologije, fizijatrije, ortopedije i neurologije u okviru Instituta za rehabilitaciju „Niška Banja“.

Komentari su zatvoreni.