Prirodno lečilište

Niška Banja jedno je od najpoznatijih prirodnih lečilišta u Srbiji. Umereno-kontinentalnom klimom, termo-mineralnim vodama, mineralnim blatom i predivnom prirodom Niška Banja privlači posetioce iz svih krajeva naše zemlje i inostranstva. Lekovite vode se koriste za piće i kupanje, a u Niškoj Banji postoji pet različitih izvora – „Glavno vrelo“, „Suva Banja“ , „Školska česma“, „Banjica“ i „Pasjača“. „Glavno vrelo“ je jak izvor vode temperature 39 C i prosečne izdašnosti oko 50 litara u sekundi. U ovoj vodi ima natrijuma, kalcijuma, magnezijuma, kalijuma, hidrokarbonata, sulfata, hlora i nitrat. U ovoj vodi ima i koloidalno rastvorenog silicijum-dioksida, gvozđa i aluminijum oksida, kao i slobodne ugljene kiseline.

Temperatura „Suve banje“ je niža i varira od 12 do 37°C.

Pored termalnih voda u terapiji se koriste i lekovita blata ( peloid ) od retkog , radioaktivnog bigra koji ova banja poseduje, a u terapijske svrhe se takodje koristi i radioaktivni gas radon po kojem je ova banja specifična.

Vode ovog prirodnog ličilišta leče bolesti lokomotornog aparata i respiratornih organa, nervne bolesti i nesanicu, opštu zamorenost, posledice povreda mišića i zglobova, povišeni krvni pritisak, oboljenja želuca i creva na nervnoj bazi, poremećaje žlezda sa unutrašnjim lučenjem, poremećaj metabolizma, ginekološka oboljenja.

Hladnu radioaktivnu vodu za piće daju dve Česme, jedna u parku a druga kod škole. „Školska česma“ ima i najradioaktivniju vodu, i postojanu temperaturu od 17,2°C. I ostale vode Niške Banje su radioaktivne, a takođe i gasovi u vodi, koji su zastupljeni u velikoj količini.

Lečenje se obavlja u Institutu za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatičkih i kardiovaskularnih bolesti „Niška Banja“, koji raspolaže sa tri stacionara („Radon“, „Zelengora“ i „Terme“), savremenom opremom za neinvazivnu dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti i za operativno lečenje u domenu ortopedske hirurgije. Institut je i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Glavno kupatilo sa dva bazena nalazi se u središtu Banje, a snabdeva se vodom od Glavnog vrela. Količina lekovite vode, njena temperatura i radioaktivnost promenljivi su tokom godine, naročito posle kiša i topljenja snega. Otuda temperatura vode Glavnog vrela varira između 39 i 28°C. U litru vode ovog vrela ima natrijuma, kalcijuma, magnezijuma i kalijuma, a od anjona najviše su zastupljeni hidrokarbonat, sulfat, hlor i nitrat. U vodi ima koloidalno rastvorenog silicijum-dioksida, gvozda i aluminijum oksida, kao i slobodne ugljene kiseline.

Lečenje u Niskoj Banji se obavlja kupanjem u radioaktivnoj vodi, pijenjem mineralne vode i inhaliranjem, zatim elektroterapijom, kineziterapijom i peloidoterapijom. Za piće se koristi topla radioaktivna voda iz dveju česama u Novom kupatilu i jedne kod starih bazena, kao i hladna radioaktivna voda „Školske Česme“.

Vode ovog prirodnog lečilišta leče bolesti lokomotornog aparata i respiratornih organa, nervne bolesti i nesanicu, opštu zamorenost, posledice povreda mišića i zglobova, zatim povećani krvni pritisak, oboljenja želuca i creva na nervnoj bazi, poremećaje žlezda sa unutrašnjim lučenjem, poremećaj metabolizma, ginekološka oboljenja. One su veoma pogodne za lečenje reumatizma, astme i srčana oboljenja (postinfarktno stanje, nervoza srca), a kontraindicirane su za tubrekulozu, tumore, akutne zarazne bolesti, teža oboljenja srca, bubrega, nervnog sistema.

Komentari su zatvoreni.