Флеш вест 1

Cкупштина општине Нишка Бања усвојила је крајем децембра иницијативу за измене и допуне Статута града Ниша које би овој градској општини требало да донесу много већа овлашћења и обавезе, и статус приградске општине. Иза иницијативе која је упућена градоначелнику Ниша, Градском већу и градској Комисији за измену Статута града Ниша стали су одборници Демократске странке Србије, Српске радикалне странке, Уједињених региона Србије, Социјалистичке партије Србије, Реформистичке странке и Покрета за развој Нишке Бање.

Председник Скупштине општине Нишка Бања мр Саша Јовановић објаснио је да општина Нишка Бања, између осталих, захтева овлашћења која ће јој омогућити да даје у закуп и отудјује грађевинско земљиште у јавној својини због изградње објеката до 800 квадрата, да издаје грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката, да учествује у изградњи и одржавању спортских објеката и установа чији је оснивач општина, и да учествује у организацији спортских такмичења и манифестација.

„Изменама и допунама Статута града требало би омогућити општини Нишка Бања да формира јавно-комунална предузећа и стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и да формира сопствену туристичку организацију која ће промовисати туризам на подручју општине. Општина Нишка Бања захтева и  да самостално обезбеђује услове за обављање и развој комуналних делатности, да издаје грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката комуналне инфраструктуре, и стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева. Добијањем ових овлашћења омогућио би се бржи развој општине Нишка Бања и брже решавање бројних проблема са којима се житељи бањске општине свакодневно сусрећу“, рекао је Јовановић и нагласио да промена овлашћења мора да буде пропраћена и променом одлуке о расподели финансијских средстава између града и градских општина.

Председник општине Нишка Бања Зоран Видановић нагласио је да су захтеви за измену Статута града Ниша у складу са актуелним прописима и Уставом.

„Општина Нишка Бања тражи положај и овлашћења какве имају приградске општине у Београду, попут Обреновца и Лазаревца. Ове општине највећи број послова на територији своје општине завршавају самостално, без учешћа града Београда, што значи да није противзаконито и да општина Нишка Бања добије таква овлашћења. Промена Статута града требало би да омогући Нишкој Бањи да самостално управља имовином, пре свега земљиштем јер оно представља развојну шансу општине, а тренутно се не користи адекватно. Промена овлашћења морала би да буде праћена и променом износа финансијских средстава која долазе до општине. Иницијатива је да се општини Нишка Бања омогући да добије приходе од боравишних такси, јер комплетан износ боравишних такси сада одлази у буџет града и троши се ван подручја бањске општине. Захтев је и да децентрализација коју је држава започела повећањем прихода од дохотка локалних самоуправа са 40 на 80 одсто, буде спуштена на ниво општина, а то би значило да би општина уместо 0,8 одсто прихода од дохотка добила 1,9 одсто прихода „, истакао је Видановић.

Komentari su zatvoreni.