POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Broj: 2-5/6-2020-04/1 Datum:21.02.2020. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“, broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ……………………………… Gradska opština Niška Banja Adresa: …………………………………….Niška Banja, Sinđelićeva 3 Internet stranica:…………………….www.goniskabanja.org.rs 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna… Opširnije…

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br. 1-3/2020-04/1

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti, -nabavka električne energije- br. 1-3/2020-04/1 Predmet javne nabavke – dobro.električna energija. Vrsta postupka:… Opširnije…

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1-1/2020-04/1

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti, -gorivo za motorna vozila- br. 1-1/2020-04/1 Predmet javne nabavke – materijal za saobraćaj,gorivo… Opširnije…

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA GO NIŠKA BANjA ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 8. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja br. 06-60/4-2019-01 od 17.12.2019. godine Veće Gradske opštine Niška Banja raspisuje JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2020. GODINU za dodelu… Opširnije…

O D L U K A o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1-1/2020-04/1

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 12/2020 -02 Datum:13.01.2020. godine Na osnovu člana 108. i 112. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-1/8-2020-04/1 od 13.01.2020. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o dodeli ugovora… Opširnije…

O B A V E Š T E Nj E o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke – predmet nabavke električna energija

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ), GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke -predmet nabavke, električna energija, -naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000… Opširnije…