Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2023. godinu

REPUBLIKA SRBIJAGRAD NIŠUPRAVA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjAŠkolske česme 2Ge-mail:goniskabanja@gmail.comBroj: 636/2022-04Datum:14.10.2022. godine Na osnovu člana 42. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, . Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr.zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95//20180, 31/2019, 72/2019,149/2020 i 118/2021),Uprava Gradske opštine Niška Banja, Školske česm, 2G tel.018/4548-108,4548-130,objavljuje OBAVEŠTENjE… Opširnije…