TRINAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

TRINAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA biće održana 02.08.2014. godine (SUBOTA), sa početkom u 10:00 sati.

Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja  (vila „Jela“) sa sledećim dnevnim redom:

D N E V N I      R E D

1.Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sednice Skupštine gradske opštine Niška Banja;

2.Izmene i dopune Statuta Gradske opštine Niška Banja;

3.Izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine gradske opštine Niška Banja;

4.Davanje prethodnog mišljenja na Plan detaljne regulacije  skijališta „Bojanine vode“ na Suvoj planini;

5.Davanje prethodnog mišljenja na Plan detaljne regulacije  kompleksa trafo stanice 110/10KW „Niš 6“ sa priključnim dvostrukim dalekovodom 110KW u Nišu;

6.Razmatranje i usvajanje Strategije upravljanja rizicima Gradske opštine Niška Banja;

7.Donošenje Pravilnika o kriterijumima i postupku raspodele sredstava iz budžeta Gradske opštine Niška Banja u oblasti sporta i kulture;

8.Donošenje Pravilnika o korišćenju reprezentacije i raspolaganju poklonima;

9.Informacija o zameni tehničkog sekretara odborničke grupe „Idemo dalje –Zoran Vidanović“;

10.Odgovori na odbornička pitanja;

11.Odbornička pitanja i inicijative.

Komentari su zatvoreni.