O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke usluge br. 1-4/2014-05

Na osnovu člana  116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) 
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA   BANjA
www.goniskabanja.org.rs
Objavljuje
O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku  javne nabavke  usluge   br. 1-4/2014-05

Predmet javne nabavke –  dobra.
Vrsta postupka:  postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09100000,  materijal za saobraćaj, benzin. 
Ukupno je primljeno  2 (dve) ponude. 
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda.
Broj dodeljenih pondera: 75,61 i 97,69. Ponudi sa 97,69 pondera, dodeljen ugovor.
Rešenje o dodeli ugovora je doneto 19.03.2014. godine.
Ugovor je zaključen  dana 07.04.2014. godine.
Izabrani ponuđač: NIS A.D. Novi SAD, Direkcija veleprodaje, Milentija Popovića 1, Novi Beograd.
Ugovor je zaključen na period od jedne godine od dana potpisivanja, tj. do 07.04.2015. godine.

Komentari su zatvoreni.