Foto konkurs „NIŠKA BANJA U SRCU“

Gradska opština Niška Banja raspisala je foto konkurs na temu „NIŠKA BANJA U SRCU“.  Konkurs će biti otvoren od  9. marta do 10. aprila. Deset najboljih fotografija po izboru žirija biće štampano kao razglednice Niške Banje, a 24 fotografije koje budu ušle u najuži izbor biće postavljeno na sajtu GO Niška Banja i izložene na centralnom banjskom šetalištu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozicije konkursa

Trajanje konkursa:

Konkurs je otvoren 9.marta, a u konkursu učestvuju svi radovi koji stignu na adresu GO Niška Banja do 10. aprila  2012. godine u 12.00 časova.

Učesnici konkursa:

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica

Tema konkursa:

„NIŠKA BANJA U SRCU“

Način prijavljivanja:

Fotografije se šalju najmanje u rezoluciji 300 dpi, maksimalne veličine 3MB i isključivo u JPEG formatu. Fotografije se dostavljaju na CD-u. Uz svaku fotografiju treba da stoji naziv fotografije, kao i mesto i vreme kada je snimljena. Fotografije se potpisuju šifrom, a podaci o autoru se dostavljaju u posebnoj koverti. Kompletan materijal  može se predati u prostorijama Gradske opštine Niška Banja, u koverti sa naznakom ZA FOTO KONKURS „NIŠKA BANJA U SRCU“, a može se poslati i poštom na adresu: Gradska opština Niška Banja, Sinđelićeva 3, 18205 Niška Banja

Nagrade:

Autoru najbolje ocenjene fotografije pripašće nagrada od  15.000 dinara. Nagrada za drugo mesto iznosi 10.000 dinara, a nagrada za treće mesto 8.000 dinara.  Imena pobednika biće objavljena u sredstvima informisanja.

Napomena: Primljeni radovi se ne vraćaju, a organizator konkursa zadržava pravo da ih iskoristi kao ilustracije u svojim publikacijama i reklamnim materijalima, a bez naknade autorima.

Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti putem telefona 018/4548 108, 018/4548 130

GO Niška Banja
GO Niška Banja
GO Niška Banja

Komentari su zatvoreni.