„Ekološka Niška Banja“

U narednih nekoliko dana u Gradskoj opštini Niška Banja počeće realizacija javnih radova na kojima će biti angažovano 5 osoba sa invaliditetom. Javni radovi pod nazivom „Ekološka Niška Banja“ trajaće 4 meseca, a Nacionalna služba za zapošljavanje je obezbedila 805.443,40 dinara za tu svrhu.

U 16 naseljenih mesta na teritoriji GO Niška Banja postoji veliki broj lokacija namenjenih za odmor i rekreaciju, šume, ekološki posedi, reke, parkovske površine, javne dečije površine i igrališta, sportski tereni, zelene površine, izletnička mesta, staze zdravlja. Ovim radovima će se nabrojana mesta i lokacije obnoviti i urediti čišćenjem, pošumljavanjem, uklananjem otpada i rastinja, košenjem, obnoviće se postojeći mobilijari, stolovi, klupice i kante za otpadke. Samim tim će se očuvati priroda i životna sredina i navedene lokacije će se privesti nameni i staviti na raspolaganje građanima, turistima i ljubiteljima prirode.

Javni radovi „Ekološka Niška Banja“ su od izuzetnog značaja za lokalnu sredinu jer se osobe sa invaliditetom uključuju u svakodnevni život bez diskriminacije i omogućeno im je da sopstvenim radom zarade sredstva za život.

 

 

 

Komentari su zatvoreni.