Dvanaesta sednica Skupštne GO Niška Banja

DVANAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA zakazana je za  03.06.2014. godine (UTORAK), sa početkom u 10 sati.

Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja  (vila „Jela“).

 

D N E V N I      R E D

 

1.Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sednice Skupštine gradske opštine Niška Banja;

2. Razmatranje predloga  i donošenje Odluke o završnom računu za 2013.godinu;

3.Donošenje Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora JP“Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“;

4.Donošenje Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora JP“Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“;

5.Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP“Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“;

6.Odbornička pitanja i inicijative.

 

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

 

PREDSEDNIK

mr Saša Jovanović,s.r.

Komentari su zatvoreni.