Briga o starim i socijalno ugroženim sugrađanima

Gradska opština Niška Banja već sedam godina za redom obezbeđuje starim i bolesnim meštanima Niške Banje pomoć gerontodomaćica, lekara, medicinskih sestara, psihologa, kao i majstora koji otklanjaju manje kvarove u domaćinstvima.

Ove godine pomoć je priširena i na sanaciju oštećenih kuća u okviru projekta „Pomoć u kući socijalno ugroženom stanovništvu i adaptacija oštećenih kuća usled vremenskih nepogoda“.

Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu i gradskim Centrom za socijalni rad „Sveti Sava“.

Do 15. decembra, kada se projekat završava na području banjske opštine biće sanirano šest kuća, i to uglavnom na seoskom području. Radi se o kućama starijih ljudi koji nemaju nikakva primanja i nalaze se u veoma teškom ekonomskom položaju.

Na području Opštine Niška Banja 20% stanovništva je starije od 65 godina, a od toga 260-300 osoba su socijalno i zdravstveno ugrožena kategorija kojima je stalno potrebna pomoć i nega drugih lica. Opština će nastojati da pored projekata koje realizuje sveke godina formira centar koji će brigu o starim licima realizovati kroz različite aktivnosti vezane za zdravstvene potrebe, ishranu starih, pomoć u kući, psiho-socijalne potrebe.

GO Niška Banja
GO Niška Banja

Komentari su zatvoreni.