Infrastruktura

Infrastruktura

Saobraćajna infrastruktura

Niška Banja se nalazi na kraku Koridora 10 prema Sofiji i Istanbulu, od koga se na području opštine odvaja regionalna saobraćajnica prema Gadžinom Hanu. Naseljena mesta na teritoriji Gradske opštine Niška Banja poveza su sa 60 kilometara puteva. Javni prevoz je organizovan kao gradski i prigradski autobuski saobraćaj. Železnička stanica Niška Banja nalazi se na istočnom kraku železničkog Koridora 10 koji prolazi i kroz naselje Nikola Tesla, Prosek, Sićevo i Ostrovicu.

Komunalna infrastruktura

Vodoprivreda i vodosnabdevanje

Reka Nišava, koja izvire u susednoj Bugarskoj osnovni je vodotok na teritoriji Gradske opštine Niška Banja. Nišava protiče kroz Sićevačku klisuru i najvećim delom predstavlja granicu prema Gradskoj opštini Pantelej. Na njenim obalama nalaze se Ostrovica, Sićevo, Prosek, Niška Banja i naselje Nikola Tesla U Nišavu se ulivaju Jelašnička reka, Kutinska reka i Topla reka. Jelašnička reka protiče kroz Gornju i Donju Studenu, Čukljenik i Jelašnicu. Kutinska reka protiče kroz Lazarevo Selo, Prvu Kutinu i naselje Nikola Tesla, dok Topla reka protiče kroz Nišku Banju. Obale ovih reka su delimično uređene, i povremeno, prilikom naglog otapanja snega i obilnih kiša, ne mogu da spreče plavljenje.

Snabdevanje pijaćom vodom je kolektivno i individualno. Gradskim vodovodom pokriven je najveći broj naselja, jedan broj sela ima lokalni vodovod, dok deo domaćinstava koristi individualne izvore.

Kazanalizaciona mreža

Veći deo Niške Banje i naselja Nikola Tesla priključen je na gradsku kanalizacionu mrežu. Najveći deo naselja na teritoriji opštine, međutim, nema kanalizacionu mrežu i koristi septičke jame. Poseban sistem za odvođenje površinskih voda ne postoji. Površinska voda se delimično odvodi kroz gradsku kanalizaciju.

Elektroenergetska infrastruktura

ED „Jugoistok“ – „Elektrodistribucija Niš“ distribuira električnu energiju na celoj teritoriji grada i na teritoriji Gradske opštine Niška Banja. Visok stepen elektrifikacije nije uvek praćen i kvalitetom električne energije. Zbog zastarelih instalacija, pre svega trafo-stanica, napon je često ispod propisanog. Na teritoriji opštine nalaze se dve hidroelektrane. Hidroelektrana „Sveta Petka“, snage 645 kW, izgrađena je 1908. godine, a hidroelektrana Sićevo, snage 1,69 mW, izgrađena je 1931. godine.

Grejanje i gasifikacija

Na teritoriji opštine ne postoji centralni sistem grejanja. Objekti Insitututa za rehabilitaciju „Niška Banja“ dobijaju toplotnu energiju iz centralne toplane na mazut u „Radonu“. Hoteli „Ozren“ i „Partizan“ za grejanje koriste ugalj. U najvećem broju domaćinstava u upotrebi su pojedinačni energetski izvori koji prevashodno koriste drva. U toku 2009. godine urađena je sekundarna gasovodna mreža u naselju Nikola Tesla, sa kapacitetom od 1.200 priključaka.

Telekomunikacije

Telekomunikacionu infrastrukturu Gradske opštine Niška Banja čini digitalizovana mreža fiksne telefonije Telekom Srbije i mreže mobilne telefonije Telekoma, Telenora i VIP-a. Priključak na internet moguć je preko ADSL-a i kablovske mreže operatera JOTEL.

Urbanizacija

Na teritoriji Gradske opštine Niška Banja većina objekata namenjena je individualnom stanovanju. Na teritoriji GO Niška Banja industrijska zona u klasičnom smislu ne postoji. Privredni objekti se nalaze u okviru zone stanovanja. U novije vreme pored saobraćajnica formirana je zona skladišta i servisa. Uređene parkovske površine (70 hektara) postoje jedino u Niškoj Banji. Na teritoriji opštine postoji uređena zelena pijaca u Niškoj Banji i stočna pijaca u Jelašnici.

Središte opštine Niška Banja predstavlja urbanu celinu. Prema Generalnom urbanističkom planu Niša 2010-2025. područje Gradske opštine Niška Banja deli se na dve celine – gradsku i seosku. Urbani gradski deo prema ovom planu čine naselja Niška Banja, naselje Nikola Tesla i Jelašnica. Ostala naseljena mesta nisu obuhvaćena Generalnim urbanističkim planom Niša 2010-2025.

Komentari su zatvoreni.