ZAKLJUČAK VEĆA O SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

ZAKLJUČAK VEĆA O SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Na osnovu člana 47. Statuta Gradske opštine Niška Banja („Sl. list Grada Niša“, broj 124/08) i člana 35. Poslovnika o radu Veća gradske opštine Niška Banja, br. 06-122/1-2008-01, od 01.08.2008.godine, Pravilnika o postupku odobravanja programa /projekata kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Niška Banja, broj 11/1-2018-03-, od 07.03.2018.godine ,
Veće gradske opštine Niška Banja , na sednici održanoj 03.04.2018.godine, donelo je

Z A K Lj U Č A K
Prihvata se predlog Komisije za sufinansiranje programa /projekata i odobrava se sklapanje ugovora sa sledećim udruženjima:

Sportsko udruženje Extreme –Spa————————-     20.000,00 dinara;
UG“Srce Niška Banja“——————————————30.000,00dinara;
Čukljenik moje selo——————————————     20.000,00dinara;
Biciklistički klub „Konstantin“————————             50.000,00dinara;
Fest Potkapina –Čukljenik———————————–   10.000,00dinara;
UG“Ramonda Serbica Ostrovica“—————————–30.000,00dinara;
UKS „Nikola Tesla“——————————————- 100.000,00dinara;
Udruženje Andreini Dani————————————- 50.000,00dinara;
Udruženje samohranih roditelja—————————    15.000,00dinara:
PTD „Bojanine vode“——————————————-10.000,00dinara;
KUD „Anđeli“—————————————————50.000,00dinara;
SBU „Naissus 018“——————————————– -10.000,00dinara;
Internac. policijska asocijacija—————————— –70.000,00dinara;
Udruženje žena „Kruna“—————————————90.000,00dinara;
„Liberalis“——————————————————-20.000,00 din.
Mreža mladih manifest—————————————-25.000,00din.
Broj:17/1-2018-03
U Niškoj Banji,03.04.2018.god.

 

VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK VEĆA

Dejan Jovanović,s.r.