„ZDRAVLjE ZA SVE“ U Naselju Nikola Tesla

„ZDRAVLjE ZA SVE“ U Naselju Nikola Tesla

Dom zdravlja Niš u saradnji sa Udruženjem invalida rada grada Niša i gradskim opštinama uz podršku gradonačelnika Darka Bulatovića, počeo je sa realizacijom nove akcije „Zdravlje za sve“, koja je namenjena invalidima rada, kako na gradskom tako i na seoskom području.
Medicinske ekipe obići će invalide rada u naselju Nikola Tesla. Akcija će biti organizovana u nedelju 11.12.2016. godine sa početkom u 10:00.
U toku ove akcije medicinske ekipe pružaće sledeće usluge: 1. uzimanje medicinske anamneze;
2. klinički pregled;
3. EKG;
4. šećer u krvi;
5. pružanje saveta lekara u vezi sa lečenjem hroničnih bolesti.
Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa socijalnim i fizičkim barijerama, kao što su predrasude u stavovima prema invalidnosti, nepristupačnost objekata kao i informacija i oruđa za komunikaciju.
Osobe sa invaliditetom imaju svoje vrednosti, kvalitete, sposobnosti i znanja i u velikoj meri mogu da doprinesu društvu u kome živimo.
Dom zdravlja Niš godinama unazad preduzima mere i aktivnosti kako bi zdravstvenu zaštitu približio svim populacionim grupama a posebno osetljivim.
U skoro svim objektima Doma zdravlja Niš postoje pristupne rampe za invalide. U centralnom objektu Doma zdravlja prvi i poslednji stepenik u nizu obojen je žuto kako bi se slabovidim osobama omogućilo lakše kretanje. Uvođenjem posebnog broja u Kol centru Doma zdravlja gluvonemim osobama olakšano je zakazivanje pregleda kod izabranog lekara.