Konkurs za izbor najboljeg učenika, studenta i sportiste

Konkurs za izbor najboljeg učenika, studenta i sportiste

Na osnovu člana 47 Statuta Gradske opštine Niška Banja (Sl. list Grada Niša“ broj 124/2008) i Zaključka Veća Gradske opštine Niška Banja broj 106/3-2016-03 od 01.12.2016. godine Gradska opština Niška Banja objavljuje:

KONKURS

ZA IZBOR NAJBOLJEG UČENIKA (OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA) ZA ŠKOLSKU 2015/2016 GODINU, STUDENTA UNIVERZITETA KOJI SU U ŠKOLSKOJ 2015/2016 GODONI DIPLOMIRALI NA OSNOVNIM STUDIJAMA, KAO I NAJBOLJEG SPORTISTU U 2016. GODNI, SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA.

KONKURS JE OTVOREN od 09. do 19.12.2016. godine

Bliže informacije i konkursna dokumentacija mogu se dobiti u prostorijama Gradske opštine Niška Banja u vremenu od 11:00 do 15:00 časova i na www.goniskabanja.org.rs

Telefoni za informacije 4548-108 ili 4548-130

Osoba za kontakt: Jovan Jovanović

KOMISIJA ZA IZBOR NAJBOLjIH UČENIKA I SPORTISTA