JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICAIZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

REPUBLIKA SRBIJAGRAD NIŠVEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjABroj: 11/3 -2024-03Datum: 21.02.2024. god. U skladu sa članom 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), članom 8. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa… Opširnije…

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2024. GODINU

I Sportske organizacije mogu svoje godišnje programe prijaviti za finansiranje/sufinansiranje sredstvima iz budžeta Gradske opštine Niška Banja, preko Sportskog saveza Niška Banja, u roku od 13.02.2024. do 27.02.2024.godine. II Godišnji programi moraju biti iz oblasti sporta propisanih članom 4. tač. 1), 2), pravilnika o postupku odobravanja programa/projekata kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini… Opširnije…

Javni konkurs za dodelu sredstava za pomoć u održavanju osnovnih škola i dečijih vrtića iz budžeta GO Niška Banja za 2024. godinu

REPUBLIKA SRBIJAGRAD NIŠVEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjABroj: 7/1-2024-03Datum: 06.02.2024.god. Na osnovu člana 4. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za programe i projekte udruženja građana i nevladinih organizacija br. 24/2-2020-03 i 56/1-2022-03, Veće Gradske opštine Niška Banja na sednici održanoj dana 06.02.2024. godine, raspisuje JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVAZA POMOĆ U ODRŽAVANjU OSNOVNIH ŠKOLA I DEČIJIH… Opširnije…

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE/FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2024. GODINU

U skladu sa članom 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), članom 8. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja br. 06-60/4-2019-01 od 17.12.2019. godine,… Opširnije…

DVADESET PRVA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

DVADESET PRVA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 15.12.2023. godine (PETAK), sa početkom u 11 sati.Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja u Niškoj Banji, Sinđelićeva broj 3. D N E V N I R E D Usvajanje zapisnika sa dvadesete sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja; Donošenje Odluke o potvrđivanju mandata… Opširnije…

LITERARNO- LIKOVNI KONKURS

Hram Svetog proroka Ilije u Niškoj Banji, osnovne škole sa teritorije Gradske opštine Niška Banja i Gradska opština Niška Banja – Komisija, povodom praznika Materice organizuju LITERARNO- LIKOVNI KONKURSTEMA KONKURSA: MAJKA Pravo učešća imaju učenici koji pohađaju Osnovnu školu na području Gradske opštine Niška BanjaKategorije autora:Kategorije Vrsta rada Vrsta radaI,II i III likovni radIV,V VI likovni rad literarni radVII VIII… Opširnije…

PROGRAM SAJMA STUDENTSKE STRUČNE PRAKSE U JAVNOJ UPRAVI 2023/2024.

Datum 15. novembar 2023.Vreme 10.00 – 15.30Mesto https://www.strucnapraksa.mduls.gov.rs/ 10.00-10.15 Svečano otvaranje sajma Studentska stručna praksa u javnoj upravi 2023/2024 • Ministar državne uprave i lokalne samouprave• Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (tbc) 10.15-10.30 Potpisivanje Programa saradnje u vezi sa pružanjem podrške visokoškolskim ustanovama u obrazovnom procesu za 2023/2024. godinu * Ministar državne uprave i lokalne samouprave* Rektori univerziteta… Opširnije…

Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2024. godinu

Na osnovu člana 42. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr.zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95//20180, 31/2019, 72/2019,149/2020, 118/2021-dr.zakon i 92/2023),Uprava Gradske opštine Niška Banja, Školske česme, 2g tel. 018/4548-108,4548-130, objavljuje OBAVEŠTENjE NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA za… Opširnije…