Predsednik Gradske opštine Niška Banja

Dušan Živković   Ovlašćenja predsednika Gradske opštine Niška Banja 1) predstavlja i zastupa Gradsku opštinu; 2) predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština Gradske opštine ; 3) naredbodavac je za izvršenje budžeta; 4) usmerava i usklađuje rad Uprave Gradske opštine; 5) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen Zakonom, ovim Statutom ili drugim propisom Skupštine; 6) redovno izveštava Skupštinu… Opširnije…

Predsednik Skupštine Gradske opštine Niška Banja

Prof. dr spec interne medicine – kardiolog Tomislav Kostić P Tomislav Kostić rođen je 24. decembra 1977. u Nišu. Oženjen je, otac dvoje dece. Edukacija 1980-1988 Osnovna škola, Ivan Goran Kovačić, Niš- nosilac Vukove diplome 1988-1992 Gimnazija“Svetozar Marković“, Niš 1992-2000 Niš, Medicinski fakultet -prosečna ocena: 9.51, diplomski rad 10, dobitnik nagrade Kraljevine Norveške za najbolje studente u Srbiji 2008- Magistar… Opširnije…

Konstitutivna sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

REPUBLIKA SRBIJAGRAD NIŠSKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINENIŠKA BANjABroj: 06-35/2024-01Datum: 21.06.2024.godine S A Z I V A M KONSTITUTIVNU SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA za 12.07.2024. godine (PETAK) sa početkom u 11 sati Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja.Za ovu sednicu predlažem sledeći D N E V N I R E D NAPOMENA: Molimo Vas… Opširnije…

LOKALNI IZBORI 2024

RADNO VREME Opštinske izborne komisije Niška Banja: PONEDELJAK – NEDELJA 08:00 – 20:00 časova Obrasci za podnošenje liste kandidata za odbornike Skupštine Gradske opštine Niška Banja mogu se preuzeti u prostorijama Opštinske izborne komisije Niška Banja (Školske česme 2g, II sprat) i sa veb-prezentacije Republičke izborne komisije: www.rik.parlament.gov.rs Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefone: E-mail: oikniskabanja@gmail.com