Kontakt podaci
Ime Pozicija Telefon Faks
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANJA

Ul. Školske česme bb.

18205 Niška Banja

E-mail: goniskabanja@gmail.com

Dušan Živković Predsednik GO Niška Banja 018/4548 108
Tomislav Kostić Predsednik Skupštine GO Niška Banja 018/4548 108
Olivera Premović Sekretar Skupštine GO Niška Banja 018/4548 108
Mirjana Grčić Načelnik Uprave GO Niška Banja 018/4548 108
Gordana Colić Šef odseka za pravne, opšte i poslove ljudskih resursa 018/4548 108
Violeta Mitić Šef odseka za budžet i finansije 018/4548 108
Slavica Ignjatović Šef odseka za inspekcijske, imovinsko pravne, komunalne, poslove turizma i ekologije 018/4548 132
Slaviša Krstić Rukovodilac grupe za tehničku podršku komunalnim poslovima 018/4548 132
Marina Jović Rukovodilac grupe za turizam i promotivne aktivnosti

Kontakt osoba za saradnju sa civilnim društvom

018/4548 132
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj  018/4548132