Kontakt podaci
Ime Pozicija Telefon Faks
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANJA

Ul. Školske česme 2g

18205 Niška Banja

E-mail: goniskabanja@gmail.com

Dušan Živković Predsednik GO Niška Banja 018/4548 108
Tomislav Kostić Predsednik Skupštine GO Niška Banja 018/4548 108
Olivera Premović Sekretar Skupštine GO Niška Banja 018/4548 108
Milan Cvetanović Načelnika Uprave GO Niška Banja 018/4548 108
Gordana Colić Šef odseka za pravne, opšte i poslove ljudskih resursa 018/4548 108
Violeta Mitić Šef odseka za budžet i finansije 018/4548 108
Slavica Ignjatović Šef odseka za inspekcijske, imovinsko pravne, komunalne, poslove turizma i ekologije 018/4548 108
Slaviša Krstić Rukovodilac grupe za tehničku podršku komunalnim poslovima 018/4548 108
Marina Jović Rukovodilac grupe za turizam i promotivne aktivnosti

Kontakt osoba za saradnju sa civilnim društvom

018/4548 108
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj  018/4548108
LICA ZADUŽENA ZA VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA 1. Milan Cvetanović, Načelnik Uprave Gradske opštine Niška Banja,
2. Gordana Colić, šef Odseka za pravne, opšte i poslove ljudskih resursa,
3. Slavica Ignjatović, šef Odseka za inspekcijske, imovinsko-pravne, komunalne, poslove turizma i ekologije,
4. Goran Vacić, komunalni inspektor Odseka za inspekcijske, imovinsko-pravne, komunalne, poslove turizma i ekologije,
 018/4548108