Konsultativni sastanak – Zakon o naknadama za koršćenje javnih dobara

Konsultativni sastanak – Zakon o naknadama za koršćenje javnih dobara

Ministarstvo finansija trenutno radi na Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, kao član Radne grupe za izradu ovog Zakona zaduženo je da definiše jedan deo Zakona koji se odnosi na naknadu za korišćenje prirodnog lekovitog faktora.

Imajući u vidu da je ovo prilično osetljivo pitanje za lokalne samouprave, a situacija i viđenja su različita od opštine do opštine, organizovan je konsultativni sastanak u SKGO kako bi svi zajedno pomogli u definisanju što kvalitetnijih rešenja.

Do sada lokalne samouprave nisu ubirale ovaj prihod s obzirom da je Zakonom o banjama definisano da visinu naknade za PLF utvrđuje Narodna skupština koja se nikad do sada nije sastala po tom pitanju.  Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara koji je u izradi bi upravo trebalo to da reši i omogući JLS značajna sredstva po osnovu ove naknade.

 Sastanku prisustvuje predsednik Gradske opštine Niška Banja, Dejan Jovanović sa saradnicima.

3 2 4 1