POZIV za učešće u kreiranju i donošenju Odluke o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Niška Banja.

POZIV za učešće u kreiranju i donošenju Odluke o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Niška Banja.

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
Broj:32/1-A-2019-03
Datum:07.06.2019.
Veće gradske opštine Niška Banja , Sinđelićeva 3,18205 Niška Banja, tel.018/4548-108,4548-130,
e-mail:goniskabanja@gmail.com ,obaveštava

da se NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA , nalazi na službenoj Web stranici oštine,www.goniskabanja.org.rs.

POZIVAJU SE odbornici, predsednici radnih tela Gradske opštine Niška Banja, predstavnici saveta građana, udruženja i ostala zainteresovana pravna i fizička lica da uzmu aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Niška Banja.
Dokument Nacrta Odluke o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Niška Banja, može se preuzeti na službenoj Web stranici opštine,www.goniskabanja.org.rs i Gradskoj opštini Niška Banja – sekretar Skupštine.
Sve sugestije, predlozi i primedbe na nacrt Odluke , mogu se dostaviti u pisanoj formi Radnoj grupi za promenu Statuta gradske opštine Niška Banja – sekretar Skupštine ili e-mail:goniskabanja@gmail.com najdalje do 11.06.2019.godine, kako bi isti bili razmotreni do izrade konačnog predloga Odluke o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Niška Banja.
Poziv objaviti na web sajtu Gradske opštine Niška Banja i oglasnoj tabli.

PREDSEDNIK
Dejan Jovanović, s.r.