Zaključak i Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Statuta GO Niška Banja

Zaključak i Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Statuta GO Niška Banja

Na osnovu člana 47. Statuta Gradske opštine Niška Banja („Sl. list Grada Niša“, broj 124/08) i člana 35.Poslovnika o radu Veća gradske opštine Niška Banja, br. 06-122/1-2008-01, od 01.08.2008.godine,
Veće gradske opštine Niška Banja na sednici održanoj 12.06.2019.godine, donelo je

Z A K Lj U Č A K
I
Usvaja se Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Niška Banja Radne grupe za promenu Statuta.
II
Sastavni deo ovog zaključka je Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Niška Banja,broj 198/2019-03, od 12.06.2019.god.
III
Zaključak i Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Niška Banja , objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Niška Banja www.goniskabanja.org.rs .

Broj:35/1-2019-03
U Niškoj Banji,12.06.2019.god.

VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK
Dejan Jovanović,dipl.ekonomista,s.r.